متخصصان برتر

از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1392، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. امتیازدهی متخصصان برتر براساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه و انتشارات علمی ایشان شامل تولید یا توسعه محصول، ثبت اختراع بین‌المللی یا داخلی، قراردادهای پژوهشی با صنایع، مقالات معتبر علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی انجام شده است. 

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی مرکز  رشته امتیاز
1 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان شیمی 538.96
2 مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی تهران فناوری نانو 532.55
3 شادپور ملک پور دانشگاه صنعتی اصفهان شیمی 429.41
4 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس شیمی 399.21
5 مجید منتظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی نساجی 331.36
6 امید اخوان دانشگاه صنعتی شریف فیزیک 239.38
7 رسول دیناروند دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی 257.54
8 محمد حقیقی پراپری دانشگاه صنعتی سهند مهندسی شیمی 243.78
9 رضا انصاری خلخالی دانشگاه گیلان مهندسی مکانیک 237.91
10 سید شمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران مهندسی برق 231.02