محصولات برگزیده

در این بخش، محصولات و فناوری‌هایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که علاوه بر تأیید ارتباط محصول با فناوری نانو توسط ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو و تکمیل مرحله درخواست شرکت در جشنواره، تاییدیه نانومقیاس را تا پایان سال 1392 از "موسسه خدمات فناوری تا بازار" دریافت نموده و به‌عنوان یک محصول تولید داخل، عدم تأثیر مخرب آن‌ها بر روی سلامت انسان و محیط‌زیست بر اساس استاندارد‌های وزارت بهداشت مورد اثبات قرار گرفته باشد. شاخص‌های ارزیابی به چهار گروه فناوری، تولید، بازار و سازمانی تقسیم‌بندی می‌شوند و این ارزیابی در دو دستۀ «محصولات» و «تجهیزات و ماشین‌آلات فناوری نانو» انجام شده است. پیش‌شرط‌های ارزیابی عبارت از تولید در مقیاس مناسب با کیفیت و ایمنی لازم، بازارسازی مناسب محصول، اثبات‌شدن کارایی ادعا‌شده، شفافیت در حوزه کسب و کار شرکت تولید‌کننده محصول بوده‌اند. محصولات و تجهیزات برگزیده در جدول زیر آمده است. 

 

محصولات و تجهیزات برگزیده فناوری نانو

 رتبه نام محصول نام شرکت دسته ارزیابی
 1 داروی ضد سرطان سینادوکسوزوم اکسیر نانو سینا محصولات
2 فیلتر‌های نانویی تولیدی و صنعتی بهران فیلتر محصولات
3 دستگاه نانوکویتاسیون پیام‌آوران نانوفناوری فردانگر تجهیزات و ماشین‌آلات