آزمایشگاه‌های برتر

آزمایشگاه‌های برتر سال در حوزه فناوری نانو با در نظر گرفتن عملکرد سالانه از میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی کشور که بیشترین خدمات را در سال 1392 ارائه کرده و بیشترین امتیاز را بر اساس شاخص‌های ارزیابی کسب کرده‌اند، انتخاب و معرفی شدند. شاخص‌های کلی ارزیابی عبارت از مشتری‌مداری (مدت‌زمان ارایة نتایج، چگونگی برخورد با مشتری، مهارت آزمایشگاه و صحت نتایج، و تناسب تعرفه با خدمات)، میزان ارائه خدمات و میزان همکاری‌های شبکه‌ای آزمایشگاه ارایه‌شده بودند. در این دوره از جشنواره، سه آزمایشگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفتند. لیست زیر بیانگر برترین آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور می‌باشد.  

 

 رتبه نام مرکز آزمایشگاهی برتر امتیاز
1 مرکز پژوهش متالورژی رازی 778.94
2 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران 567.46
3 آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) 535.8