محققان برتر

از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1393، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. امتیازدهی متخصصان برتر براساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه و انتشارات علمی ایشان شامل تولید یا توسعه محصول، ثبت اختراع بین‌المللی یا داخلی، قراردادهای پژوهشی با صنایع، مقالات معتبر علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی انجام شده است. 

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی مرکز  رشته امتیاز
1 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان شیمی 610.2
2 مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی تهران فناوری نانو 588.2
3 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس شیمی 485.9
4 امید اخوان دانشگاه صنعتی شریف فیزیک 397.9
5 مهراورنگ قائدی دانشگاه یاسوج شیمی 345.6
6 محمد حقیقی پراپری دانشگاه صنعتی سهند مهندسی شیمی 299
7 سید شمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران مهندسی برق 269.5
8 محسن شیخ الاسلامی کندلوسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مکانیک 259.7
9 مجید منتظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی نساجی 237.91
10 مهران رضایی دانشگاه کاشان مهندسی شیمی 236.7