محقق جوان برتر

برترین محقق جوان

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 حسن کریمی مله دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شیمی 270.2