محققان فناور برتر

در این جشنواره، سه محقق فناور برتر بر اساس شاخص‌های امتیازدهی این بخش به‌عنوان برترین‌های فناوری نانو انتخاب شده‌اند. در جدول زیر فهرست اسامی محققان فناور برتر آورده شده است.

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی مرکز  رشته امتیاز
1 رضا فرید مجیدی دانشگاه علوم پزشکی تهران نانوفناوری پزشکی 1798
2 محمودرضا جعفری دانشگاه علوم پزشکی مشهد داروسازی 640
3 رضا صابر دانشگاه علوم پزشکی تهران مهندسی پزشکی 425