موسسات پژوهشی برتر

ارزیابی مراکز پژوهشی برتر در سال 1393 بر اساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه شامل تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، تولید یا توسعه محصول حاصل از تحقیقات دانشگاهی، ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی، انتشار مجلات ISI یا علمی- پژوهشی، چاپ مقالات، پایان‌نامه‌های دانشجویی و بکارگیری پژوهشگران پسادکتری انجام شده است. بر اساس این شاخص‌ها، از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور، پنج موسسه پژوهشی برتر که بالاترین امتیاز را در سال 1393 کسب نموده‌اند، معرفی شده و از آن‌ها تقدیر به عمل آمده است. با توجه به نزدیکی امتیازات، دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف به عنوان رتبه اول و دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر به عنوان رتبه سوم معرفی شدند.

 

 رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه تهران 3819
1 دانشگاه صنعتی شریف 3771
3 دانشگاه صنعتی اصفهان 3047
3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3003
5 دانشگاه تربیت مدرس 2864