محققان برتر

از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1394، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. امتیازدهی متخصصان برتر براساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه و انتشارات علمی ایشان شامل تولید یا توسعه محصول، ثبت اختراع بین‌المللی یا داخلی، قراردادهای پژوهشی با صنایع، مقالات معتبر علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی انجام شده است. 

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی مرکز  رشته امتیاز
1 مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی تهران فناوری نانو 621
2 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان شیمی 616.3
3 محسن شیخ الاسلامی کندلوسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مکانیک 444.4
4 مهراورنگ قائدی دانشگاه یاسوج شیمی 415.3
5 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس شیمی 395.2
6 علیمراد رشیدی پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 338.6
7 رضا انصاری خلخالی دانشگاه گیلان مهندسی مکانیک 282.3
8 محمد حقیقی پراپری دانشگاه صنعتی سهند مهندسی شیمی 256.6
9 داوود دومیری گنجی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مکانیک 252
10 امید اخوان دانشگاه صنعتی شریف فیزیک 239.1