موسسات پژوهشی برتر

ارزیابی مراکز پژوهشی برتر در سال 1394 بر اساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه شامل تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید یا توسعه محصول حاصل از تحقیقات دانشگاهی، ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی، انتشار مجلات ISI یا علمی- پژوهشی، چاپ مقالات، پایان‌نامه‌های دانشجویی و بکارگیری پژوهشگران پسادکتری انجام شده است. بر اساس این شاخص‌ها، از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور، پنج موسسه پژوهشی برتر که بالاترین امتیاز را در سال 1394 کسب نموده‌اند، معرفی شده و از آن‌ها تقدیر به عمل آمده است. 

 

 رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه تهران 4161
2 دانشگاه صنعتی اصفهان 3411
3 دانشگاه تربیت مدرس 3290
4 دانشگاه صنعتی شریف 3031
5  دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2764