طرح‌های نوآورانه برگزیده

در یازدهمین جشنواره برترین‌های  فناوری نانو، از میان 24 طرح نوآورانه ارائه‌شده دو طرح منتخب که فرآیند توسعه را طی کرده بودند، تقدیر به عمل آمد. در این بخش، طرح‌های دریافتی که حداقل یک نمونه اولیه از آنها ساخته شده است، با رویکردهای فنی و اقتصادی ارزیابی شده و طرح‌های واجد شرایط در برنامه پذیرش می‌شوند. 

 

 ردیف طرح نوآورانه منتخب مجری طرح مرکز مربوطه
1 تولید الیاف، نخ و پارچه‌های نیمه‌رسانا و رسانا لاله ملک نیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2 تهیه غشاهای سرامیکی نانوساختار برای تولید
کنسانتره آب پنیر
علی اکبر بابالو دانشگاه صنعتی سهند تبریز