موسسات پژوهشی برتر

ارزیابی مراکز پژوهشی برتر در سال 1395 بر اساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه شامل تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، تولید یا توسعه محصول حاصل از تحقیقات دانشگاهی، ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی، انتشار مجلات ISI یا علمی- پژوهشی، چاپ مقالات، پایان‌نامه‌های دانشجویی و بکارگیری پژوهشگران پسادکتری انجام شده است. این فعالیت‌ها و دستاوردها می‌بایست با نام موسسه ثبت شده باشد. بر اساس این شاخص‌ها، از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور، پنج موسسه پژوهشی برتر که بالاترین امتیاز را در سال 1395 کسب نموده‌اند، معرفی شده و از آن‌ها تقدیر به عمل آمده است.

 

 رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه تهران 4622
2 دانشگاه تربیت مدرس 3607
3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3505
4 دانشگاه صنعتی اصفهان 3211
5 دانشگاه صنعتی شریف 2696