محقق جوان برتر

در سیزدهمین جشنواره، محقق جوان برتر از میان محققان با سن کمتر از 35 سال و از رده‌بندی نهایی محققان انتخاب و تقدیر به عمل آمد.

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی مرکز  رشته امتیاز
1 محمدمهدی توکلی صنعتی شریف مهندسی مواد 288