موسسات پژوهشی برتر

ارزیابی مراکز پژوهشی برتر در سال‌های 1396 و 1387 بر اساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه شامل تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، تولید یا توسعه محصول حاصل از تحقیقات دانشگاهی، ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی، انتشار مجلات ISI یا علمی- پژوهشی، چاپ مقالات، پایان‌نامه‌های دانشجویی و بکارگیری پژوهشگران پسادکتری انجام شده است. بر اساس این شاخص‌ها، از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور، پنج موسسه پژوهشی برتر که بالاترین امتیاز را در این سال‌ها کسب نموده‌اند، معرفی شده و از آن‌ها تقدیر به عمل آمده است. با توجه به نزدیکی امتیازات، دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران به‌عنوان رتبه چهارم مشترک معرفی شدند.

 

 رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه تهران 618
2 دانشگاه صنعتی شریف 567
3 دانشگاه تربیت مدرس 340
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 318
4 دانشگاه علوم پزشکی تهران 310