شاخص‌های ارزیابی محققان فناور در چهاردهمین جشنواره

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان حوزه این فناوری را به منظور شناسایی و تقدیر از افرادی که فعالیت‌های تحقیقاتی خود را در راستای دستیابی به فناوری و یا ارائه محصول متمرکز کرده و در چرخه نوآوری گام برداشته اند، ارزیابی می نماید. این ارزیابی با عنوان ارزیابی محققان فناور انجام می شود.

 

1- مشمولان ارزیابی

همه محققان با داشتن حداقل یکی از دستاوردها و فعالیت‌های معرفی‌شده به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی، در این ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت داده می‌شوند.

 

2- شاخص‌های ارزیابی

شاخص‌های ارزیابی محققان فناور در جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو دستاورد محور بوده و بر مبنای کیفیت هر یک از دستاوردها و فعالیت‌های انجام شده امتیازدهی انجام می‌شود. در این جشنواره هر محقق برای هر دستاورد و فعالیت خود که با نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده باشد، امتیاز کسب می‌نماید و مجموع امتیازات کسب شده، امتیاز نهایی فرد می‌باشد. با توجه به زمان بر بودن فعالیت های فناورانه، ارزیابی محققان فناور بر اساس فعالیت ها و دستاوردهای 3 سال گذشته می‌باشد. در این جشنواره دستاوردهای سال های 1397، 1398 و 1399 ارزیابی می‌شود.

 

شاخص‌های امتیازدهی

ردیف شاخص
1 توسعه محصول

فناوری اثبات‌شده

محصول اثبات‌شده

تولید محصول در مقیاس صنعتی

2 فروش حق امتیاز پتنت یا فروش فناوری
3 ثبت اختراع خارجی (انتشار/ گرنت) / داخلی
4 انجام پایان‌نامه‌های صنعتی بر اساس آیین‌نامه پایان‌نامه‌های صنعتی-کاربردی

 

3- نکات امتیازدهی محققان فناور

 

(الف) توسعه محصول در سه گام با داشتن حداقل شرایط زیر ارزیابی می‌شود:

 

 •  فناوری اثبات‌شده: 

منظور مواردی است که در برنامه‌های نانومچ، نانواستارتاپ و نانوچلنج به‌عنوان برگزیدگان انتخاب شده اند.

 • مالکیت فکری فناوری عرضه شده مشخص است؛
 • کاربردهای فناوری در صنایع مختلف مشخص شده است و فناوری به سطحی از بلوغ دست یافته باشد که بتوان چشم‌انداز آن را برای رسیدن به یک محصول مشخص ترسیم کرد؛
 • خواص ادعایی از لحاظ پیش‌نیازهای علمی و فنی اثبات شده است؛
 • با نگاه مبتنی بر بازار، دستاورد کسب شده قابل نمایش، انتقال و آزمایش باشد و بتوان اثربخشی عملیاتی آن را براساس سطح قابل قبولی از عملکرد اثبات کرد.

 

 • محصول اثبات‌شده:
 • حوزه کاربرد صنعتی فناوری مشخص شده است و توسعه آن در قالب یک محصول مشخص برنامه ریزی شده است.
 • آزمون ها و مستندات لازم برای خواص ادعا شده در محصول هدف با موفقیت انجام شده است و تاییدیه های لازم کسب شده است ؛
 • محصول در حداقل مقیاس مورد نیاز برای مشتریان پیشرو تولید شده است؛
 • حداقل یک مشتری، محصول را تایید کرده باشد.

 

 • تولید محصول در مقیاس صنعتی: 
 • محصول در مقیاس صنعتی تولید شده است؛
 • تمامی سناریوهای تولید، بازاریابی و مدل کسب و کار شرکت برای فروش محصول نوآورانه، نهایی شده و برنامه مدون برای فروش محصول تدوین شده است؛
 • ساختار سازمانی مبتنی بر استانداردهای مدیریت کیفیت شکل گرفته شده باشد. 

 

(ب) محصول اثبات شده و تولید محصول در مقیاس صنعتی در صورتی امتیاز می‌گیرند که تاییدیه نانومقیاس را دریافت کرده باشند.

 

(ج) در صورتی که توسعه محصول بر اساس یک پتنت داخلی و یا خارجی باشد، امتیاز آن به ترتیب 1.2 و 1.5 برابر خواهد شد.

 

4- انتخاب محققان فناور برگزیده

همه محققانی که در برنامه‌های مختلف ستاد از جمله نانومچ، نانو استارتاپ، نانوچلنج، ثبت اختراعات، پایان‌نامه‌های صنعتی و غیره که مربوط به دستاوردهای فناورانه می‌باشند، در این ارزیابی امتیازدهی خواهند شد و سه محقق به عنوان محقق فناور برگزیده، معرفی می‌شوند.