شاخص‌های ارزیابی محققان در چهاردهمین جشنواره

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان فعال این حوزه را بر اساس شاخص‌های دستاورد محور و برمبنای کیفیت آنها ارزیابی می‌کند. در این دوره ارزیابی، دستاوردها و فعالیت‌های سال‌های 1398 و 1399 و ثبت شده به نام جمهوری اسلامی ایران، امتیاز کسب می‌نمایند.

 

معیارهای ارزیابی و امتیازدهی

در این جشنواره انتشارات معتبر، ثبت پتنت و استنادات به عنوان معیارهای اصلی ارزیابی انتخاب شده‌اند که وزن امتیازی این معیارها متفاوت خواهد بود.
هر یک از معیارها با روش مشخص خود ارزیابی و بر اساس شاخص‌های آن امتیازدهی می‌شود. در هر یک از معیارها، برای محقق با بیشترین دستاورد در آن معیار، 1000 امتیاز در نظر گرفته می‌شود. امتیاز سایر محققان نیز به عنوان درصدی از امتیاز محقق برتر در آن معیار محاسبه می‌شود. امتیاز کلی محقق برابر با مجموع امتیاز هر معیار (از 1000) ضربدر وزن امتیازدهی خواهد بود.

 

نحوه امتیازدهی به انتشارات معتبر

شاخص‌های امتیازدهی انتشارات معتبر و سقف امتیازدهی آنها در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای شناسایی مجلات باکیفیت و جهت‌دهی انتشار این دستاوردها در مجلات تراز اول، شاخص‌های علم‌سنجی مختلفی را بررسی و از نظرات محققان صاحب نظر در این زمینه استفاده کرده است. بدین منظور، برای انتخاب مجلات تراز اول، از شاخص حاصلضرب ضریب تأثیر (IF) و ضریب ایگن (Eigen Factor) مجلات استفاده شده است. با استفاده از این شاخص حدود 10 درصد کل مجلات، به‌عنوان مجلات منتخب شناسایی و معرفی شده‌اند. لیست این مجلات در سایت ستاد با آدرس nano.ir/hrdc موجود است.

 

جدول 1- شاخص‌های امتیازدهی انتشارات معتبر و سقف امتیازدهی آنها

شاخص سقف امتیازی
مجلات منتخب گروه الف (Science و Nature) 100
مجلات منتخب گروه ب 30
مجلات منتخب گروه ج 15
مجلات منتخب گروه د 2
کتاب منتشر شده توسط ناشر معتبر بین المللی 25
ارائه مقاله در کنگره‌های معتبر 2

 

در این ارزیابی، مقالات ISI چاپ شده در مجلات منتخب از نوع مقالات پژوهشی اصیل و مروری، امتیازدهی می‌شوند که مقالات مروری،50% امتیاز مقالات پژوهشی اصیل را دریافت می‌کنند. محققان بر اساس گروه مجله و نقش خود در مقاله منتشر شده، امتیاز کسب می‌کنند. سهم امتیازی نویسندگان در گروه مجلات الف تا د برای نویسنده مسئول و سایر نویسندگان بر اساس ترتیب قرارگیری اسامی متفاوت خواهد بود.

تقسیم امتیاز انتشار یک کتاب بر اساس تعداد نویسندگان کتاب و آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی است. لازم به ذکر است که انتشار فصلی از کتاب امتیازی ندارد و همچنین کنگره معتبر بر اساس آیین نامه فدراسیون سرآمدان علمی مشخص می‌شود.

در این جشنواره، محققانی که مقاله در مجلات Science یا Nature ندارند، وزن انتشارات معتبر برای آنها 35% در نظر گرفته می‌شود.

 

نحوه امتیازدهی به پتنت‌ها

در این جشنواره، اختراعات ثبت نهایی شده (Grant) و منتشر شده (Publish) در USPTO و EPO در سال‌های 2019 و 2020 امتیازدهی می‌شوند. برای هر پتنت ثبت نهایی‌شده و منتشر شده امتیاز متفاوتی درنظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است، در مواردی که مجموع امتیازات پتنت محققی بیشتر از بالاترین امتیاز انتشارات محقق (بدون مجله Science و Nature) باشد، این اختلاف امتیاز به امتیاز انتشارات آن محقق افزوده می‌شود.

 

نحوه امتیازدهی به استنادات مقالات ISI

به‌منظور بررسی اثرگذاری پژوهش‌های محققان، میانگین وزنی مقالات استناد داده شده دیگران (ارجاعات خودی در نظر گرفته نمی‌شود) در سال‌های 2019-2020 به مقالات نانویی 5 سال گذشته محقق (2016-2020)، به عنوان شاخص امتیازدهی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که معیار بررسی ارجاعات، پایگاه داده Web of Science است.

 

انتخاب محققان برتر علمی

بر اساس مدل معرفی شده، ده محقق برتر با بیشترین امتیاز نهایی به عنوان محققان برتر علمی، برگزیده می‌شوند. در کمیته تخصصی جشنواره ، ده محقق برتر علمی، با توجه به «کیفیت» و «محتوای فعالیت‌ها» تایید می‌شود. همچنین محقق جوان برتر از بین محققان با سن کمتر از 35 سال و از رده‌بندی نهایی محققان انتخاب می‌شود.